Toeristenbelasting via Airnbnb in Amsterdam en Haarlem

Als je kiest om je huis of appartement via Airbnb te verhuren krijg je automatisch te maken met toeristenbelasting welke per regio en/of plaats kan variëren. Toeristenbelasting is een algemene belasting die een gemeente kan heffen. Hiermee kan de gemeente bijvoorbeeld het gebruik van voorzieningen door toeristen financieren. Jij als eigenaar van een verhuuraccommodatie krijgt deze aanslag voor toeristenbelasting.

Toeristenbelasting Amsterdam

Gasten die een accommodatie in Amsterdam reserveren, moeten de volgende belastingen betalen:
Toeristenbelasting: tien procent van de advertentieprijs inclusief eventuele schoonmaakkosten voor alle reserveringen in Amsterdam. Ga voor meer informatie naar de website van de gemeente Amsterdam.

Toeristenbelasting Haarlem

Gasten die een Airbnb in Haarlem reserveren, moeten de volgende belastingen betalen:
Toeristenbelasting: € 5,- per gast per nacht. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de gemeente Haarlem.

Automatische belastinginning door Airbnb

 • Heeft dit invloed op mijn uitbetalingen?
  Nee. De belasting komt op rekening van de gasten.
 • Hoe weet ik welke belasting(en) ik moet toepassen op mijn advertentie?
  De belasting(en) worden bepaald op basis van het adres dat je hebt ingevoerd voor je advertentie. Controleer nogmaals je adresgegevens op de pagina Je ruimte beheren om er zeker van te zijn dat je advertentie adres volledig is ingevuld en klopt. Airbnb is niet verantwoordelijk voor fouten bij het innen van belastingen vanwege typefouten in het adres.
 • Hoe kan ik zien hoeveel belasting er namens mij is geïnd?
  Het bedrag wordt weergegeven op het tabblad bruto-inkomsten van je transactiegeschiedenis.
 • Hoe dragen jullie belasting namens mij af?
  We dienen een belastingteruggaaf in per rechtsgebied met de totale reservering inkomsten voor alle Airbnb-reserveringen in het gebied. Dit betekent dat alle hosts zijn opgenomen in dit bedrag, en dat we je persoonlijke informatie niet opnemen in de aangifte. We delen alleen je persoonsgegevens in gevallen waarin we een bindend verzoek ontvangen van een relevante autoriteit in overeenstemming met de wet, waaronder ook databeschermingswetgeving, en ons Privacybeleid. Tot voor kort heb ik zelf toeristenbelasting(en) geïnd. In de nabije toekomst zal Airbnb dit doen in mijn stad.
 • Wat moet ik nu doen?
  Je hoeft deze belasting niet meer te innen voor voltooide transacties via het Airbnb-platform van gasten die hun reservering maken op of na de begindatum.
 • Zijn er andere belastingen die ik moet innen?Je bent zelf verantwoordelijk voor het begrijpen van en voldoen aan al je belastingverplichtingen. Ga voor een samenvatting van de belastingen die worden geïnd door Airbnb naar de pagina Je ruimte beheren en klik op Lokale wetten. Ons systeem bepaalt welke belastingen van toepassing zijn op het adres dat je invoert voor je advertentie. Wees altijd eerlijk tegen gasten over belastingen voordat ze reserveren.
 • Heb ik nog andere belastingverplichtingen?
  Je bent wellicht verantwoordelijk voor het afdragen van andere belastingen. Neem contact op met jouw belastingdienst voor meer informatie over deze verplichtingen.
 • Heb ik andere verplichting met betrekking tot mijn advertentie?
  Je bent wellicht verantwoordelijk voor het voldoen aan lokale regulering en wetgeving die van toepassing is op je advertentie. Neem contact op met de lokale overheid voor meer informatie over deze verplichtingen. Lees hoe Airbnb te werk gaat bij het innen en afdragen van toeristenbelasting of neem contact op met je lokale belastingdienst voor meer informatie.

ONTVANG UPDATES MET DE LAATSTE TIPS & TRENDS

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Opmerking

Hosts in steden waar Airbnb automatisch toeristenbelasting int, zijn zelf verantwoordelijk voor alle andere fiscale verplichtingen, zoals die van hun provincie of gemeente. Hosts met accommodaties in deze steden moeten hun overeenkomst met Airbnb goed doorlezen, zoals bepaald in de Gebruiksvoorwaarden.

Het gaat met name om de bepalingen op het gebied van toeristenbelasting, waarin is vastgelegd dat we uit naam van hosts belastingen mogen innen en afdragen en waarin staat hoe dit proces in zijn werk gaat. In deze bepalingen geven hosts aan Airbnb de opdracht om namens hen toeristenbelastingen te innen en af te dragen in gebieden waar Airbnb dit faciliteert. Als een host van mening is dat er sprake is van juridische vrijstelling van het innen van belastingen die Airbnb namens de host int en afdraagt, dan gaat de host door het accepteren van de reservering akkoord met het afzien van deze vrijstelling. Als een host niet van de vrijstelling wil afzien, moet de host de reservering niet accepteren.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Bekijk andere artikelen

Twijfel je nog of wil je weten wat wij exact voor je kunnen betekenen?

BEL OF MAIL ONS DAN GERUST

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.